Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών ΕΕΣΓΠΧΕ – 27/02/2022

Σήμερα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες της ΕΕΣΓΠΧΕ. Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη ψήφισαν για την εκλογή Προέδρου, Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Υπήρξε απαρτία, με 56 Τακτικά και 6 Δόκιμα Μέλη να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, επί του συνόλου των 56 Τακτικών και 6 Δοκίμων Μελών (ποσοστό συμμετοχής 100%). Η διαδικασία κύλησε ομαλά, χωρίς κανένα απρόοπτο. Τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή.

Continue reading Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών ΕΕΣΓΠΧΕ – 27/02/2022

Aρχαιρεσίες της Επαγγελματικής Ένωσης ΣΓΠ Χειρουργών Ελλάδος – 27/02/2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022, θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου, ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΕΣΓΠΧΕ. Οι εκλογές θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά και θα σας σταλούν αναλυτικές οδηγίες για την εξαιρετικά απλή διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι θα έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη για το έτος 2022.

Continue reading Aρχαιρεσίες της Επαγγελματικής Ένωσης ΣΓΠ Χειρουργών Ελλάδος – 27/02/2022