Πρακτικό Εκλογών ΕΕΣΓΠΧΕ της 25ης Φεβρουαρίου 2024

Αθήνα, 25/02/2024

Σήμερα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες της ΕΕΣΓΠΧΕ. Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη ψήφισαν για την εκλογή Προέδρου, Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Υπήρξε απαρτία, με 39 Τακτικά και 4 Δόκιμα Μέλη να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, επί του συνόλου των 39 Τακτικών και 4 Δοκίμων Μελών (ποσοστό συμμετοχής 100%).

Continue reading Πρακτικό Εκλογών ΕΕΣΓΠΧΕ της 25ης Φεβρουαρίου 2024

Υποψηφιότητες για τις Αρχαιρεσίες της ΕΕΣΓΠΧΕ

Υποψηφιότητες για την Προεδρία, το ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή της ΕΕΣΓΠΧΕ:

Υποψήφιο Τακτικό Μέλος για την Προεδρία:

1. Γεώργιος Παπαναστασίου

Υποψήφια Τακτικά Μέλη για το ΔΣ:

1. Χρήστος Κρασαδάκης 

2. Ελένη Παραρά

3. Βελισσάριος Σμπόνιας

4. Αθηνά Σπανού

5. Κωνσταντίνα Τσεκούρα

Continue reading Υποψηφιότητες για τις Αρχαιρεσίες της ΕΕΣΓΠΧΕ

Αρχαιρεσίες Επαγγελματικής Ένωσης Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος – 25/02/2024

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024, θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου, ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΕΣΓΠΧΕ. Οι εκλογές θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά και θα σας σταλούν αναλυτικές οδηγίες για την εξαιρετικά απλή διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι θα έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη για το έτος 2024.

Continue reading Αρχαιρεσίες Επαγγελματικής Ένωσης Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος – 25/02/2024

Ορθή επανάληψη ανακοινώσεων Ιατρικών Συλλόγων Αθηνών και Πατρών μετά από την έντονη διαμαρτυρία της ΕΕΣΓΠΧΕ σχετικά με τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων αισθητικής ιατρικής

Στις 06/12 είχαμε συνάντηση με τον Πρόεδρο (κ. Γ. Πατούλη), τον Αντιπρόεδρο (κ. Θ. Πατσουράκο) και τον Γενικό Γραμματέα (κ. Ε. Τσούκαλο) του ΙΣΑ, σχετικά με την απαράδεκτη ανακοίνωση που είχε εκδώσει ο Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τη διενέργεια αισθητικών πράξεων ΜΟΝΟ από Πλαστικούς και Δερματολόγους. Εκθέσαμε τους νόμους και τις διατάξεις που διέπουν την ειδικότητα μας και εξηγήσαμε ότι η Αισθητική Χειρουργική του Προσώπου περιλαμβάνεται στο επίσημο φάσμα της ειδικότητας μας. Μετά από 2 ημέρες διορθώθηκε η ανακοίνωση και σήμερα λάβαμε και την επίσημη επιστολή του Συλλόγου σχετικά με το θέμα.

Continue reading Ορθή επανάληψη ανακοινώσεων Ιατρικών Συλλόγων Αθηνών και Πατρών μετά από την έντονη διαμαρτυρία της ΕΕΣΓΠΧΕ σχετικά με τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων αισθητικής ιατρικής

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών ΕΕΣΓΠΧΕ – 27/02/2022

Σήμερα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες της ΕΕΣΓΠΧΕ. Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη ψήφισαν για την εκλογή Προέδρου, Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Υπήρξε απαρτία, με 56 Τακτικά και 6 Δόκιμα Μέλη να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, επί του συνόλου των 56 Τακτικών και 6 Δοκίμων Μελών (ποσοστό συμμετοχής 100%). Η διαδικασία κύλησε ομαλά, χωρίς κανένα απρόοπτο. Τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή.

Continue reading Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών ΕΕΣΓΠΧΕ – 27/02/2022

Aρχαιρεσίες της Επαγγελματικής Ένωσης ΣΓΠ Χειρουργών Ελλάδος – 27/02/2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022, θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου, ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΕΣΓΠΧΕ. Οι εκλογές θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά και θα σας σταλούν αναλυτικές οδηγίες για την εξαιρετικά απλή διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι θα έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη για το έτος 2022.

Continue reading Aρχαιρεσίες της Επαγγελματικής Ένωσης ΣΓΠ Χειρουργών Ελλάδος – 27/02/2022

Δελτίο Τύπου ΕΕΣΓΠΧΕ “Επικίνδυνες μεθοδεύσεις απειλούν την Στοματική Υγεία των πολιτών”

Τις τελευταίες εβδομάδες επιχειρείται μια πρωτοφανής προσπάθεια αλλαγής του ονόματος μίας Οδοντιατρικής ειδικότητας σε τίτλο ο οποίος, αφ’ενός δεν αντιπροσωπεύει το φάσμα της, αφ’ετέρου σφετερίζεται τον τίτλο μίας ήδη υπάρχουσας και καταξιωμένης Ιατρικής ειδικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, το ΔΣ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ζήτησε από τον υφυπουργό Υγείας κ. Κοτζαμάνη τη μετονομασία της νεοφυούς Οδοντιατρικής Ειδικότητας της «Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής» σε «Στοματική Χειρουργική».
Η μετονομασία της «Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής σε «Στοματική Χειρουργική» είναι επιστημονικά, νομικά και ηθικά απαράδεκτη για τους εξής λόγους:

Continue reading Δελτίο Τύπου ΕΕΣΓΠΧΕ “Επικίνδυνες μεθοδεύσεις απειλούν την Στοματική Υγεία των πολιτών”