Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών ΕΕΣΓΠΧΕ – 27/02/2022

Σήμερα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες της ΕΕΣΓΠΧΕ. Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη ψήφισαν για την εκλογή Προέδρου, Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Υπήρξε απαρτία, με 56 Τακτικά και 6 Δόκιμα Μέλη να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, επί του συνόλου των 56 Τακτικών και 6 Δοκίμων Μελών (ποσοστό συμμετοχής 100%). Η διαδικασία κύλησε ομαλά, χωρίς κανένα απρόοπτο. Τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή.

Οι ψήφοι που έλαβαν οι υποψήφιοι είναι:

Υποψήφιοι για την Προεδρία:

  1. Δημήτριος Παπαδάκης: 54

Υποψήφια Τακτικά Μέλη για το ΔΣ:

  1. Χρήστος Κρασαδάκης: 23
  2. Ιωάννης Παπαδιόχος: 11
  3. Γεώργιος Παπαναστασίου: 29
  4. Ελένη Παραρά: 32
  5. Αθηνά Σπανού: 9

Υποψήφιο Δόκιμο Μέλος για το ΔΣ:

  1. Αδριάνα Νικολοπούλου: 6

Υποψήφια Τακτικά Μέλη για την Ελεγκτική Επιτροπή:

  1. Νικόλαος Κεχαγιάς: 40
  2. Βερόνικα Παπακώστα: 51
  3. Κωνσταντίνα Τσεκούρα: 36

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 και 12 του Καταστατικού της ΕΕΣΓΠΧΕ:

Από τα Τακτικά Μέλη εκλέγεται ο Πρόεδρος 
(έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία όπως ορίζει το αρ.12-παρ.Γ του Καταστατικού):

Δημήτριος Παπαδάκης

Από τα Τακτικά Μέλη εκλέγονται Μέλη του ΔΣ:

Χρήστος Κρασαδάκης
Ιωάννης Παπαδιόχος
Γεώργιος Παπαναστασίου
Ελένη Παραρά
Αθηνά Σπανού

Από τα Δόκιμα Μέλη εκλέγεται Μέλος του ΔΣ:

Αδριάνα Νικολοπούλου

Από τα Τακτικά Μέλη εκλέγονται στην Ελεγκτική Επιτροπή:

Νικόλαος Κεχαγιάς
Βερόνικα Παπακώστα
Κωνσταντίνα Τσεκούρα

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Ψηφοφορία Τακτικών Μελών

https://vote.electionrunner.com/election/Np21B/results

Ψηφοφορία Δοκίμων Μελών

https://vote.electionrunner.com/election/U4uaR/results